decoration

09.12.2021

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Фиделис Рисърч АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-1945-C01, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие

Dotted box svg

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел на проектното предложение: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Начало: 08.12.2021 г.

Край: 08.03.2022 г.

Бенефициент: „Фиделис рисърч“ АД  ЕИК 204414659

Обща стойност: 50 000 лв, от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране

Постигнати резултати: Преодоляване на негативните последици от ефекта на разпространение на COVID-19 за предприятието и поддържане на жизнеспособност на дружеството. Продължаване дейността на дружеството за поне 3 месеца след приключване на проекта и запазване на заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.